Tài khoản bị tạm khoá
Tài khoản hosting bị tạm khoá.
Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ host của quý khách để biết thêm thông tin.
Tại sao tài khoản lại bị khoá?
- Hosting đã hết hạn mà không gia hạn.
- Hosting vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ.